Stor investering för ökad återvinning av plastförpackningar