Stor brist på processoperatörer inom kemiindustrin