Skogen, kemin, stålet och klimatet – konsekvenser för politik och forskning