SEKO varslar om stridsåtgärder mot IT-telekomföretagen