Remiss: Minskad miljöpåverkan från vissa plastprodukter