Regeringen föreslår att Sverige tillträder HNS-konventionen