Regeringen bjuder in till samverkan om morgondagens industri