Positivt med samordning – problematiskt med två märken