Nya regler i avtalen: Karensdag ersätts med karensavdrag