Nollvision med helhetssyn för koldioxid inom industrin