Motströms utveckling under 2016 för IKEM:s branscher