Miljöregler måste ta hänsyn till mänsklig verksamhet