Miljöhänsyn och konkurrenskraft – är cirkulär ekonomi lösningen?