Mikroplaster, läkemedelsrester och PFAS, hur kan vi ta hand om detta i reningsverken?