Mer och snabbare för att begränsa den globala uppvärmningen