Mer materialåtervinning än deponering av plast inom Europa