Medlemsföretagens kompetensutmaning viktig för IKEM