Många lärare intresserade av att starta Science Club