Leif Östling föreslås bli ny ordförande i Svenskt Näringsliv