KTH har utvecklat nytt högisolerande plastmaterial för elkablar