Konjunkturavmattning väntar runt hörnet för kemiindustrin.