Kompetensbrist och matchningsproblem stort tillväxthinder