Kollektivavtalens regler om visstidsanställningar gäller!