Kollektivavtalen uppdaterade med nya reglerna om karensavdrag