Kollektivavtal som pdf – kompletterad med avtalet för tjänstemän