Klimatlagen – möjlighet eller hinder för konkurrenskraften