Kemikalieförsäljningen i Europa ökar – men världsmarknadsandelen minskar