Kemiindustrin bidrar till hållbarare livsmedelsproduktion