”Kemi kan upplevas svårt, men ska förklaras så alla förstår”