Jobben och exporten i en orolig omvärld – en gemensam ekonomiprognos för industrin