Ingenjörer bättre på arbetsmiljö genom unikt samarbete