Industrins förutsättningar – i tider av lågräntemiljö, globalisering och digitalisering