Industrins behov av arbetsmiljökompetens måste säkerställas