Industrin uppmanar till mer satsning på integration