Industrikliv och extrem finanspolitik – IKEM kommenterar budgetpropositionen