Hur vet du det? Faktaresistens och falska nyheter – vad kan vi göra?