Hormonstörande ämnen: Forskare betonar vikten av att motverka ”pseudovetenskap” inom EU