Har du synpunkter på de föreslagna nya gränsvärdena?