Hamnarbetarförbundet varslar om sympatiåtgärder som drabbar hamnar i hela Sverige