Hamnarbetarförbundet återkallar samtliga varsel om sympatiåtgärder