Hamnarbetarförbundet återkallar samtliga varsel om sympatiåtgärder gällande hamnar i hela Sverige