GP debatt: Utbildning ska ge jobb – inte självförverkligande