Göran Wall är numera REACH-specialist på GE Healthcare