Globalt klimatavtal i Paris är viktigt för europeisk kemiindustri