Ge oss input: Remiss om föreskrifter om Smittrisker