Gamla regler om utförande av personlig skyddsutrustning upphävs