Förslag till nya regler om personlig skyddsutrustning