Förberedelser pågår inför vårens avtalsförhandlingar