Den svenska industrin, Industriavtalet och framtida utmaningar