Byggnads varslar om stridsåtgärder – tilläggsvarsel